Zawsze nigdy. Dlatego że nie będę. Dlatego że…

Zawsze nigdy. Dlatego że nie będę. Dlatego że nikt nigdy nie będzię.